CHP’li Ali Şeker, gıda ürünlerindeki pestisit denetimine ilişkin verdiği soru önergesine yönelik Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’den gelen yanıtla ilgili açıklamalarda bulundu. Şeker, 9 yılda 3700 üreticiye tavsiye dışı pestisit kullandığı için yasal işlem uygulandığını bildirdi.

CHP İstanbul Milletvekili ve Sağlık, Aile, Çalışma Ve Sosyal İşler Komisyonu üyesi Dr. Ali Şeker’in gıda ürünlerindeki pestisit denetimine ilişkin verdiği soru önergesine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’den yanıt geldi.

Gelen yanıta göre 2011 – 2019 yılları arasında toplam 39.679 adet gıda ürününde pestisit analizi yapılmış, tavsiye dışı kullanım için 3.700 üreticiye ise yasal işlem uygulandığı bildirildi.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Şeker, pestisitlerin sebze ve meyvelerin doğada zarar görmeden yetişmesi ve yaşam alanlarımızın zararlı mikroorganizmalardan arınması gibi konularda fayda sağlamasına rağmen bilinçsiz ve yanlış kullanımının insan ve çevre sağlığı açısından büyük tehlikelere sebep olduğunu belirterek, “Meyve ve sebzelerin yüzeyine yapışan pestisitler gereği gibi temizlenmezse, arındırılmazsa tüketim sonucunda, soluma yoluyla vs insan vücuduna kolaylıkla girebilmektedir. Pestisitlerin kısa dönem zararlarının yanında uzun dönemde genetik hasara, kansere, karaciğer, böbrekler ve kas sistemlerinde bozulmalara sebep olduğu bilinmektedir” ifadelerini kullandı.

‘PESTİSİT SADECE UYGULANDIĞI ÜRÜNDE KALMIYOR’

Pestisitlerin bilinçsiz ve yanlış kullanımının önüne geçilmesi gerektiğini söyleyen Ali Şeker, “İnsanımız günden güne sağlıksızlaşıyor. Türkiye, yaşa standardize kanser görülme sıklığında dünya ortalamasının üstünde bir seyir izliyor.

TÜİK’in 2018 verilerine göre, 421 bin 164 kayıtlı ölümün (nedeni bilinen ölümlerin) 83 bin 163’ü, yani %19,7’si kanser kaynaklı. Yani Türkiye’de neredeyse 5 ölümden 1’i kanser sebepli. Kanser ölümleri, dolaşım sistemi hastalıklarından sonra en yaygın ölüm nedeni. Durum böyle iken devlet, vatandaşın sağlıklı gıdaya erişimi ve bilinçli bir tüketici olması için çaba harcamalıyken Bülent Şık’ı kanser raporunu izinsiz halka açıkladığı için cezalandırma yolunu seçti” diye konuştu.

Pestisitin yalnızca uygulandığı üründe de kalmadığına dikkati çeken Ali Şeker, “Pestisit doğaya, toprağa ve toprak vasıtasıyla yer altı sularına karışıyor. Devletin denetimleri sıklaştırıp arttırması şart. Pestisit denetimi halk sağlığına etkileri yanında ihracatımız yani ekonomimiz için de son derece olumsuz etkilere sahip. Avrupa Birliği Gıda ve Yem Hızlı Alarm Sistem (RASSF) kayıtları, yasaklı pestisitlerin Türkiye’de kullanımına devam edildiğini kanıtlıyor. Bu da ülkemizin uluslararası kamuoyundaki güvenilir üretici algısını olumsuz etkiliyor” uyarısında bulundu.

Dr. Ali Şeker’in tarafından verilen soru önergesi şu şekilde:

Yurttaşların temiz ve güvenilir gıdaya erişimi açısından gıda güvenliği bü önem taşımaktadır. Gerek iç piyasaya gerekse dış piyasaya sürülen ürünlerin güvenilirliğinini,espiti açısından üreticiye dönük bilgilendirme çalışmaları yanında gerekli denetimlerin zamanında ve dikkatlice yapılması, gereken caydırıcı işlemlerin hassasiyetle uygulanması elzemdir.

  • Bu sebeple “Türk Gıda Koteksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği’nde belirtilen maksimum kalıntı limitlerinin üzerinde pestisit kalıntısı çıkması ya da tavsiye dışı kullanımının tespit edilmesi halinde ilgili işletmelere ve üreticilere yasal işlem uygulanması halk sağlığı açısından önemlidir. Bu doğrultuda; 1. Son 10 yılda “Türk Gıda Koteksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği”nde belirtilen maksimum kalıntı limitlerinin üzerinde pestisit kalıntısı çıkan ya da tavsiye dışı kullanımının tespit edilen toplam ürün miktarı nedir?
  • Son 10 yılda “Türk Gıda Koteksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği”nde belirtilen maksimum kalıntı limitlerinin üzerinde pestisit kalıntısı çıkan ya da tavsiye dışı kullanımının tespit edilen ürün miktarının yıllara göre dağılımı nasıldır?
  • Son 10 yılda “Türk Gıda Koteksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği”nde belirtilen maksimum kalıntı limitlerinin üzerinde pestisit kalıntısı çıkan ya da tavsiye dışı kullanımının tespiti sebebiyle hakkında yasal işlem başlatılan üretici sayısı kaçtır?
  • Son 10 yılda “Türk Gıda Koteksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği”nde belirtilen maksimum kalıntı limitlerinin üzerinde pestisit kalıntısı çıkan ya da tavsiye dışı kullanımının tespiti sebebiyle hakkında yasal işlem başlatılan üretici sayısının yıllara göre dağılımı nasıldır?
  • Pestisit gibi kimyasal kalıntılar gerekçesi ile ve ithalatçı ülkenin belirlediği diğer kriterleri karşılamadığı için geri gönderilen gıda ürünleri dünya genelinde “Türk Malı” algısını ve marka değerini de olumsuz etkilemektedir. Bu olumsuz etkiyi bertaraf etmek için yapılan çalışmalar nelerdir?

PESTİSİT NEDİR?

İnsektisit (böcek öldürücü), herbisit (yabani ot öldürücü), fungusit (küf öldürücü), rodentisit (kemirgen öldürücü) vb. şeklinde sınıflandırılan kimyasal maddelerin tümünü kapsayan pestisit, ülkemizde tarımsal üretimde sıklıkla başvurulan kimyasal mücadele yöntemlerinden birisidir. Pestisitler tarımda kullanılan ve kalıntıları toprağa, suya ve gıdalara bulaşabilen, hatta solunan havayla dahi taşınabilen kimyasal maddelerdir. Meyve ve sebze üretiminde böcek, yabani ot, küf ve kemirgenlerle mücadelede kullanılan kimyasal ilaçların genel adı olan pestisit kalıntılılarına uzun süre maruz kalınması kanser hastalıklarına da yol açabilmektedir. Gıdalarda birden fazla çeşidi bulunabilen pestisitlerin hormonal sistemi bozucu etki yarattığı da düşünülmektedir.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© 2016 Op.Dr.Ali Şeker

Sosyal Medya: